Контакт

Можете да пишете на Грег на: masonictraveler@gmail.com
Също така можете да се свържете с Грег на: MySpace | Facebook | Twitter | спънат | YouTube

Или, можете да копирате контактите трудно да:

Грег Стюарт
PO Box 17981
Encino, Ca 91416

За Говорейки ангажименти по теми, от книгата, моля изпратете имейл на gregorybstewart@gmail.com